Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

– az IZINTA Kft. vásárlói részére –

Üdvözöljük a „IZINTA” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29/33; Cg.: 01-09-261813; adószám: 10814505-2-43; továbbiakban: IZINTA Kft.) rendszerében. Az IZINTA Kft.-ről további adatokat talál a www.izinta.hu internetes oldalon.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a regisztráció illetve vásárlás során a jelen Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) elfogadja, így kérjük, hogy azt regisztrációt illetve a vásárlást megelőzően figyelmesen olvassa végig. Javasoljuk, hogy az ÁSZF-et töltse le a számítógépére, hogy azt mindig könnyedén elérhesse, amennyiben tanulmányozni kívánja.

1.         Bemutatkozás

Az IZINTA Kft. célja, hogy az általa forgalmazott termékeket Ön mielőbb és a legkényelmesebb módon kézhez kaphassa, ezért hoztuk létre ezt a felhasználóbarát, könnyen kezelhető és átlátható webshopot.

2.         Értelmező rendelkezések

Eladó: az IZINTA Kft. illetve a vele szerződésben álló, a termékek jelen webshopon történő forgalmazásával megbízott harmadik személy vagy személyek

Ügyfél/Felhasználó/Vásárló: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, személyegyesülés, aki a webshop használatával az Eladótól illetve az IZINTA Kft-től a honlapon forgalmazott termékeket megvásárolja vagy ennek érdekében regisztrál

Termék: minden olyan az IZINTA Kft. vagy Eladó által eladásra kínált termék és/vagy szolgáltatás, amelyet az Ügyfél a www.izinta.hu oldalon megvásárolhat, azaz amelyre vonatkozóan az Ügyfél az www.izinta.hu oldalon a rendelését leadhatja.

Weboldal: a www.izinta.hu weboldal

Webshop: az IZINTA Kft. vagy az általa megbízott személy által üzemeltetett www.izinta.hu oldalon elérhető webshop

Kosár: a Webshopban megvásárlásra kiválasztott Termékeket tartalmazó lista

Szerződés: az Eladó és a tőle terméket a www.izinta.hu oldalon keresztül megrendelő Felhasználó (a továbbiakban: Vásárló) között az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően.

Rendelés: egy elektronikus dokumentum, azaz az Eladó és Vásárló között létrejövő olyan kommunikációs forma, amely révén a Vásárló a Weboldal segítségével ismerteti az Eladóval a Weboldalon található Termékek valamelyikének megvásárlási szándékát.

Szállító: a Weboldalon megrendelt Termékek kiszállítását végző GLS General Logistics Systems Hungary Kft. vagy egyéb csomagküldő szolgálat.

3.         A jogi megfelelőség

3.1.      A hatályos jogi szabályozásnak megfelelően az Izinta Kft. az alábbiakról tájékoztatja

-           a szerződés megkötése a Weboldalon történő regisztrációval, vagy a Webshop-on keresztül történő vásárlás befejeződésével történik meg. Ezen elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra,a későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető, a szerződés tartalma azonban a Vásárlónak küldött elektronikus visszaigazoló levélből rekonstruálható.

-           a jelen ÁSZF és annak esetleges későbbi módosításai a Weboldalon elérhetőek lesznek, azonban javasoljuk, hogy azt a Regisztrációt vagy Vásárlást megelőzően töltse le a számítógépére, vagy nyomtassa ki és gondosan őrizze meg.

-           amennyiben az adatai a Regisztráció során helytelenül kerültek rögzítésre, vagy azok a regisztrációt követően megváltoztak, úgy azok kijavítását a Weboldalon szereplő elérhetőségeinken írásban kérheti.

-           Vásárlás esetén kérjük, figyelmesen győződjön meg arról, hogy az adatait helyesen adta meg, ugyanis Vásárlás esetén a megadott adatokon már nem tud módosítani.

-           A Webáruházban csak a „Lakosságnak” címszó alatt található termékek vásárolhatóak meg.  A Webáruházban értékesített termékek eredete igazolt, lejárati idejük nem rövidebb, mint 1 hónap. 

-           jelen szerződés nyelve a magyar, amennyiben a jelen ÁSZF magyar és valamely idegen nyelvű változata között eltérés lenne, úgy vita esetén a magyar változat az irányadó.

4.         A regisztráció folyamata és feltételei

4.1.      Az Izinta Kft. Webshopjában valamennyi természetes és jogi személy regisztrálhat. Ehhez kérjük, kövesse a Weboldalon található útmutatást. A webshopban a természetes személy regisztrálhat, illetve rendelhet, aki betöltötte 18. életévét. Rendeléseket egy alkalommal legfeljebb bruttó 300 000- Ft (háromszázezer forint) értékben lehet feladni. Amennyiben a korábbi rendelések alapján kiállított nyitott számlák összege a bruttó 500 000- Ft összeget eléri, úgy addig nem lehet újabb rendelést leadni, amíg ezen számlák nincsenek kifizetve. Rendelés feladása kizárólag a webshopon leadott rendelés útján történhet.

4.2.      A Regisztráció során szükséges megadni a rendszer által kötelezően megadandónak előírt adatokat. Ezen adatok megadása nélkül a Regisztráció iránti kérelem kitöltése érvényesen nem fejezhető be.

4.3.      Tekintette arra, hogy az oldalon forgalmazott termékek közül néhány termék kizárólag 14 életévét betöltött személy részére adható csak át, és ezen termékek kézbesítésekor az átvevő személyéről a kézbesítőnek meg kell győződnie, kérjük, hogy adatait a valóságnak megfelelően és pontosan adja meg. Terméket kizárólag saját magának rendeljen meg, és a termék átvételekor személyesen, vagy meghatalmazott útján járjon el.

4.4.      Minden olyan jogi személy regisztrálhat a Weboldalon keresztül, amely az adott ország jogi szabályozása értelmében rendelkezik a működéshez szükséges engedélyekkel és felhatalmazásokkal illetve nem áll fizetésképtelenségi vagy jogutód nélküli megszűnést eredményező eljárás alatt.

4.5.      Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Izinta Kft. saját belátása szerint dönt a regisztráció iránti kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról. Az Izinta Kft. a döntését nem köteles indokolni és az abból fakadóan a Felhasználónál keletkező semminemű kár vagy elmaradt vagyoni előny megtérítéséért felelősséget nem vállal. Az Izinta Kft. különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben utasítja el a regisztrációs kérelmeket:

-           nem valós cégadatok

-           helytelenül kitöltött regisztrációs kérelem

-           elutasított regisztrációs kérelem változatlan formában történő ismételt benyújtása

4.6.      A Regisztráció sikeres befejezéséről a Felhasználó értesítést kap.

5.         A vásárlás

5.1.      A vásárlás a Weboldalon elérhető Webshopon keresztül történhet. A webshopban a termékek kapcsán feltüntetett árak és más tájékoztatások nem minősülnek ajánlattételnek, csupán felhívás ajánlattételre. Az ajánlatot jelen szerződés szerint a fogyasztó teszi, amennyiben jelzi vételi, megrendelési szándékát az Izinta Kft. felé. A szerződés létrejötte az a pillanat, amikor fogyasztó ajánlatát az Izinta Kft. visszaigazolja.

A Webshop menüpontjait igyekeztünk úgy kialakítani, hogy a Felhasználó könnyen tájékozódjon,  minden termék és funkció gyorsan elérhető legyen.

5.2.      A Webshopban megvásárolható termékek a „Lakosságnak” menüpont alatt találhatóak, céljuk, hatástani tulajdonságaik, az általuk kezelt probléma vagy tünet feltüntetésével. Az egyes termékekhez kapcsolódóan megtekinthetőek a termékekről készült fénykép, tulajdonságaikról készült leírás (OGYI által jóváhagyott betegtájékoztató) a választható kiszerelés és a bruttó vételár.

            A vásárláshoz a Webshopon elérhető termékek közül a Felhasználó kiválasztja az ott feltüntetett Termékek közül azt vagy azokat, amelyeket meg kíván vásárolni, s a vásárolni kívánt mennyiség megadása után. A Termékek alatt található „kosárba” feliratú gomb megnyomásával az adott termék a Kosárhoz adható.

5.3.      A Kosár tartalma az erre szolgáló ikonnal megtekinthető, illetve módosítható.

5.4.      Vásárlás során a Webshop által kért adatok megadása kötelező, a Rendelés az adatok megadása nélkül nem fejezhető be. A vásárlás a „Fizetés” gomb megnyomásával fejeződik be.

5.5.      Az érvényes Rendelés leadásának feltétele a Kosárban szereplő termékek árának maradéktalan megfizetése. A Weboldalon szereplő árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák. A Webshopban a fizetés az alábbiak szerint lehetséges: a) bankkártyával történő fizetés; b) banki átutalás útján; c) személyes utánvéttel. Banki átutalás útján történő fizetés esetén a termékek kiszállításának megkezdésének feltétele a termék vagy termékek ellenértékének maradéktalan jóváírása Eladó webshopon és a rendelés visszaigazolásán megadott pénzforgalmi számláján.

5.6.      A Rendelés kizárólag abban az esetben minősül érvényesen leadott rendelésnek, amennyiben a Kosárban szereplő termékek vételára, valamint a Weboldal által számított szállítási díj az Izinta Kft. részére a webshopon megadott pénzforgalmi számláján maradéktalanul jóváírásra kerül. A fizetés napja az a nap, amikor a jelen pont szerinti összeg az Izinta Kft. webshopon megjelölt pénzforgalmi számláján jóváírásra kerül.

Az Izinta Kft. a leadott rendelést a regisztrációkor megadott elektronikus levélcímen igazolja vissza, a megrendelés a visszaigazolással válik elfogadottá.

5.7.      Az Izinta Kft. az érvényesen leadott rendelés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül intézkedik a megrendelt Terméknek vagy Termékeknek a Szállító részére történő átadásáról. Amennyiben a megrendelés teljesítése a fenti határidőben az Izinta Kft-n kívül álló okból nincs lehetőség, úgy erről a tényről és a szállítás várható határidejéről az Izinta Kft. elektronikus levélben értesítést küld.

5.8.      A Termékek kiszállítása a Szállító tájékoztatása szerint történik. A Szállító kiválasztása során az Izinta Kft. a Felhasználók érdekeit szem előtt tartva jár el, azonban a Szállító tevékenységéért, annak késedelmes vagy hibás voltából fakadó valamennyi kártért az Izinta Kft. a felelősségét Ptk. rendelkezései szerint kizárja.

6.         A felelősség kizárása

6.1.      A Regisztráció vagy Vásárlás során megadott adatok helyességéért az Izinta Kft-t semmilyen felelősség nem terheli, az abban szereplő hibákért, elírásokért, vagy az ezekből fakadó valamennyi kárért kizárólagosan Felhasználó felelős.

6.2.      Rendelés leadása céljából bármely Ügyfélnek hozzáférése van a Weboldalhoz. Az Izinta Kft. fenntartja magának a jogot, hogy korlátozza az Ügyfél hozzáférését valamely Rendelés leadása és/vagy valamely elfogadott fizetési mód használata tekintetében abban az esetben, ha úgy tekinti, hogy az Ügyfél a viselkedésével vagy a Weboldalon folytatott tevékenysége az Izinta Kft. vagy harmadik személyek részére sérelmes.

6.3.      Az online fizetések esetében az Eladó nem felelős/nem vonható felelősségre a Vásárló által fizetendő semmilyen egyéb pótköltség vonatkozásában, ideértve, de nem kizárólag, a Vásárló kártyakibocsátó bankja által alkalmazott valutaváltási díjakat is.

6.4.      Amennyiben az Izinta Kft. a Rendelést nem tudja teljesíteni, úgy ennek észlelését követően ennek tényét 3 (három) munkanapon belül köteles jelezni az Ügyfél részére, egyúttal elállni a szerződéstől és intézkedni a Megrendeléssel egyidejűleg a Vásárló által az Izinta Kft. részére kifizetett díjak és költségek visszautalásáról. Az Izinta Kft. a jelen pontban rögzített összegek visszafizetésén túl felelősségét minden a Vásárlónál vagy harmadik személynél felmerülő, a szerződéstől való elállásból eredő kár megfizetéséért kizárja.

7.         A szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

7.1.      A Termékekhez fűződő valamennyi alkotói jog az Izinta Kft. és/vagy partnerei tulajdonát képezi.

7.2.      A Weboldalon elhelyezett valamennyi tartalom (különösen az ott található szövegek, ábrák, képek) az Izinta Kft. vagy partnerei szellemi tulajdonát képezi.

7.3.      A Weboldalon található tartalom bárminemű felhasználása, illetve Termékek másolása reprodukálása kizárólag a tulajdonosok előzetes, írásbeli engedélyével, az abban foglalt feltételek teljesítése mellett történhet.

7.4.      Az Izinta Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldalhoz és a Termékekhez, mint alkotásokhoz fűződő bármely jogának megsértése esetén a jogsértő személlyel vagy személyekkel szemben valamennyi jogszabály által számára biztosított eszközzel fellépjen. Az Izinta Kft. semmilyen nyilatkozata nem értelmezhető úgy, hogy a jelen pontban foglalt jogáról részben vagy egészben lemond.

7.5.      Az Ügyfélhez vagy Vásárlóhoz bármely kommunikációs eszközzel (elektronikus, telefon stb.) elküldött vagy az Ügyfél által belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen Tartalom nem képezi az Izinta Kft. szerződéses kötelezettségét és/vagy – amennyiben létezik ilyen – a Tartalom átküldését lebonyolító Izinta Kft. alkalmazott/megbízott szerződéses kötelezettségét, az illető tartalom vonatkozásában.

8.         Az elállás joga

8.1.      A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a Vásárló a jelen ÁSZF 8.5. pontjában meghatározott termékek kivételével jogosult a Termék kézhezvételét követő 14 (tizennégy) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

A Vásárló az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán vagy elektronikus levél útján a alábbi címre:

Izinta Kft.,

1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29/33

info@izinta.hu

8.2.      Elállás esetén Ügyfél köteles saját költségén gondoskodni a Terméknek az Izinta Kft. részére történő visszajuttatásáról.

Amennyiben a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vásárló által teljesített ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal megegyező fizetési módot alkalmazunk.

A Vásárló köteles az Izinta Kft. részére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli.

8.3.      Az Izinta Kft. mindaddig visszatarthatja részére az Ügyfél által kifizetett összeget, amíg az Ügyfél a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az Izinta Kft-t a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a Terméket maga fuvarozza vissza.

8.4.      Az elállás esetén az Ügyfél felelős minden olyan, a visszaküldött Termékben keletkezett kárért, amely annak nem rendeltetésszerű használatából keletkezett, így különösen, de nem kizárólagosan felel a Termék sérüléseiért vagy annak alkatrészeinek elvesztéséért. A sérült vagy hiányos terméket az Izinta Kft-nak nem áll módjában visszavenni.

8.5.      Elállás esetén a már kézbesített terméket csak bontatlan csomagolásban vesz vissza az Izinta Kft.

9.         A szavatosság

9.1.      Az Izinta Kft. az általa forgalmazott Termékek vonatkozásában a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint kellékszavatosság terheli. Ennek keretén belül amennyiben a Termék hibás, úgy a Vásárló elsődlegesen annak kicserélését vagy kijavítását kérheti az Izinta Kft.-től, amennyiben erre nincs lehetőség, vagy azt az Izinta Kft. nem vállalja, úgy a Vásárló választása szerint árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől. A kellékszavatosság részletes szabályait a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159-167. § rendelkezései tartalmazzák. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a termék hibáját a hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül köteles bejelenteni, a késedelmes bejelentésből eredő károkért Eladó felelősségét kizárja.

A kellékszavatossági igény érvényesítésének együttes feltételei:

• két (2) éven belüli vásárlás

• a vásárlásról szóló számla / vagy elállási nyilatkozat / vagy szállítólevél megléte

A kellékszavatossági igény elutasítható:

• ha a vásárlást számla/ vagy elállási nyilatkozat / vagy szállítólevél nem igazolja;

• ha a szavatossági igény érvényesítésének 2 éves határideje eltelt;

• rendeltetésellenes használatból eredő hiba esetén;

• helytelen kezelésből, tárolásból eredő hiba esetén;

• elemi kár, sérülés, erőszakos külső behatás okozta hiba esetén;

• ha a hiba vásárláskor is látható volt és arról a vásárlót tájékoztatták, vagy a hiba meglétét

írásban közölték a vásárlóval.

Ennek értelmében a kellékszavatossági igények érvényesítésére nyitva álló két (2) év két részre tagolódik:

1.)        A vásárlás napjától számított hat (6) hónapon belül, ha bármilyen rendellenességet, hibát észlel a termékkel kapcsolatban, azt kérjük, késedelem nélkül jelezze a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségeken. A hibát legkésőbb a felfedezésétől számított 2 hónapon belül kell bejelenteni. A hibás/meghibásodott/kifogásolt terméket természetesen nem célszerű tovább használni, mivel az ezzel okozott kárt az Eladó nem köteles megtéríteni. Amennyiben a hiba eredete, jellege, így a reklamáció jogossága nem egyértelmű, vitás a felek között, úgy Eladó független szakvéleményt kér ennek megállapítására.

2.)        A vásárlás napjától számított hat (6) hónapon túl, a 2 éves időtartam végéig kétség, vita esetén a Vásárló saját költségén bizonyíthatja, hogy a meghibásodás oka már eladáskor benne volt a termékben.

Az alábbi esetekben a kellékszavatossági igény nem érvényesíthető vagy elutasítható:

• A vásárló igényét határidőn túl jelentette be

• A hiba a vásárlás után keletkezett,

• Helytelen kezelés vagy tárolás miatt

• Erőszakos külső behatás miatt

9.2.      A vásárolt Termék hibája esetén Ön - választása szerint - az 9.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

10.       Az általános szerződési feltételekkel kapcsolatos tudnivalók

10.1.    Az Izinta Kft. felhívja a figyelmet, hogy a jelen általános szerződési feltételek időről időre változhatnak. Éppen ezért az Izinta  Kft. kéri, hogy amennyiben Regisztrált felhasználó, úgy az egyes Vásárlások előtt rendszeresen tekintse meg a jelen általános szerződési feltételeket. Az általános szerződési feltételek módosításáról szóló értesítéseket a Weboldalon tesszük közzé. Az esetleges változások során a vonatkozó jogszabályi előírásokat betartjuk.

10.2.    Az esetleges módosítások nem visszamenőleges hatályúak, és leghamarabb 15 (tizenöt) nappal a közzétételüket követően lépnek hatályba. Ez alól kivételt képeznek az Izinta  Kft. Weboldalának vagy Webshopjának új funkcióját bevezető módosítások vagy a jogi megfontolásból végrehajtott módosítások, amelyek azonnal hatályba lépnek. Amennyiben az új/módosított ÁSZF tartalmával nem ért egyet, úgy kezdeményeznie kell a regisztráció törlését a Weboldalon található elérhetőségek bármelyikén. Az új/módosított ÁSZF hatálybalépését követően az Izinta Kft. rendszere használatával az új/módosított ÁSZF-et elfogadja.

10.3.    Amennyiben bármely személy nem tesz eleget a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak, és az Izinta Kft. nem teszi meg azonnal az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, az semmiképpen sem értelmezhető úgy, hogy az Izinta Kft. lemondana bármilyen, a jelen szerződésből, jogszabályból vagy bírósági gyakorlatból fakadóan bármely őt megillető jogáról.

11.       A kezelt adatokkal kapcsolatos rendelkezések

11.1.    Az Izinta Kft. a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeli és védi a személyes adatokat a rendszer igénybevétele során.

11.2.    Az Izinta Kft.  a Felhasználóval kapcsolatos információkat a következő célok érdekében használja fel:

-           a regisztráció és az Izinta Kft. rendszer igénybevétele céljából;

-           a rendszerrel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, ellenőrzése, átdolgozása illetve fejlesztése céljából;

-           az Izinta Kft. a Felhasználóval szemben fennálló szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és jogainak gyakorlása, valamint fogyasztóvédelmi eljárásai részeként, továbbá minden hasonló jellegű szerződéses kötelezettségei teljesítése céljából; és a fentiekkel összefüggésben a Felhasználóval való kommunikáció céljából.

A megrendelés elküldésével a személyes adatoknak a kiszállító cég irányába történő továbbításához a Vásárló kifejezetten hozzájárul.

11.3.    A Felhasználóval kapcsolatos információt az Izinta  Kft. csak addig őrzi, amíg azon cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas, amelynek elérése miatt a gyűjtésére sor került, illetve addig, amíg bármely szerződés vagy jogszabály azt lehetővé teszi. Az Izinta  Kft. nem gyűjt információkat szükségtelen mértékben, sem olyan információkat, melyek szükségtelenek vagy nem alkalmasak az elérni kívánt cél megvalósításához.

11.4.    A Felhasználó kérelmére az Izinta Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

11.5.    A Felhasználóval kapcsolatos személyes adatokat a Felhasználó engedélye nélkül az Izinta Kft. nem teszi hozzáférhetővé harmadik fél részére, kivéve abban az esetben, ha a Felhasználóval kapcsolatos információ más cégekkel, pénzügyi szervezetekkel vagy állami szervekkel történő közlése (jogszabályban meghatározottak szerint) bűnmegelőzési, illetve fogyasztóvédelmi okokból szükséges vagy kívánatos; amennyiben jogszabály előírja vagy lehetővé teszi, illetve amennyiben hatóság az Izinta Kft-t erre kötelezi.

11.6.    Abban az esetben, ha a Felhasználó személyes adatát harmadik féllel az Izinta Kft. megosztja, az Izinta Kft. minden esetben eleget tesz az adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírásoknak.

11.7.    Az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a Felhasználónak joga van bármikor tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes. A Felhasznló ilyen jellegű kérését annak benyújtásától számított 30 (harminc) napon belül teljesíti az Izinta Kft. Amennyiben személyes adatokkezelésével kapcsolatos kérés merülne fel, a Weboldalon található elérhetőségeken, vagy postai úton lehetőség van ezek előterjesztésére.

11.8.    Az előbbiekben megjelölt elérhetőségeken keresztül a Felhasználó az alábbiakra jogosult:

-           tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről;

-           kérni adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását;

-           az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen;

-           jogainak megsértése esetén, valamint az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetben a vonatkozó hatósághoz és bírósághoz fordulni; és

-           követelni az adatai jogellenes kezelésével kapcsolatos, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével összefüggő Önnek okozott kár megtérítését.

11.9.    Az Izinta Kft. felhívja a figyelmet arra, hogy az egyes országok nemzeti jogszabályai az adatvédelemmel kapcsolatos szabályokat a jelen ÁSZF-ben leírtakhoz képest részletesebben is megállapíthatják.

11.10.  Az Izinta Kft. kötelezettsége biztosítani a Felhasználóval  kapcsolatos információk védelmét. Abból a célból, hogy az Izinta Kft. megvédje a Felhasználó személyes adatait, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen, az Izinta Kft. ésszerű fizikai, elektronikus és igazgatási eljárásokat foganatosított. Az Izinta Kft. ezen tevékenysége során különös tekintettel van arra, hogy a Felhasználó személyes adatának kezelése során a rendelkezésére álló eszközökkel megakadályozza minden jogellenes illetve illetéktelen eljárást. Mindezen intézkedések ellenére a Felhasználó információjának biztonságát teljes mértékben az Izinta Kft. nem tudja garantálni.

11.11.  A Felhasználó információinak biztonságát az Izinta Kft. a következő eszközökkel védi: kódolás használatával, ahol ez lehetséges; jelszavas védelem használatával, ahol ez alkalmazható; és az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon alkalmazottai férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges). A Felhasználó segítséget nyújthat az információk megóvásában azzal, hogy nem használ nyilvánvaló bejelentkezési nevet, illetve jelszót, a jelszavát rendszeresen megváltoztatja.

Ha a Vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint járhat el.

12.       Sütik és „web beacon”-ök

12.1.    Az Izinta Kft. rendszer bizonyos területein sütiket használ. A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak a Felhasználó merevlemezén vagy webes keresőjén. A sütik lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben a Felhasználó korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek az Izinta Kft-nek megérteni, hogy a Weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatói mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a Weboldalt jobban tudja igazítani az a Felhasználó igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tud nyújtani az Izinta Kft online látogatói számára.

12.2.    A Felhasználó beállíthatja webes keresőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse, ha süti érkezik a gépére. Mindegyik webes kereső különböző, így kérjük, használja keresője “Segítség” menüjét a sütik beállításainak módosításához. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy ez a weboldal a sütik használatával történő működésre készült, így azok kikapcsolása hatással lehet ezen weboldal használhatóságára, és megakadályozhatja, hogy a Felhasználó annak minden előnyét kihasználja.

12.3.    Harmadik fél által üzemeltetett weboldalakkal illetve külső adatszállítókkal az Izinta Kft. nem cserél sütiket.

12.4.    Ez a weboldal és a kommunikáció, mely annak használatából és/vagy azon való regisztrációból származik, mint például promóciós e-mailek, elektronikus képeket tartalmazhatnak, melyek “web beacon” néven ismeretesek. A web beacon-ök a sütikkel összhangban működnek, és a következőkre használhatók fel (példálózva):

-           számlálják a weboldal látogatóit;

-           figyelik, ha a Felhasználó bármilyen tevékenységet végzett egy e-maillel kapcsolatban vagy rákattintott egy linkre;

-           segítségükkel mérhető, hogy mennyire voltak népszerűek a rendszer bizonyos elemei;

13.       Panasz

13.1.    Esetleges panaszával forduljon hozzánk bizalommal írásban a jelen szerződési feltételek elején megjelölt postai címre küldött küldeményben vagy a Weboldalon feltüntetett elérhetőségek bármelyikén.

13.2.    Előfordulhat, hogy az egyes termékek mellett feltüntetett fényképfelvételen nem a megrendelt termék látszik, ebben az esetben fel van tüntetve, hogy az adott kép illusztráció. Előfordulhat, hogy a megrendelt terméket más csomagolásban kapja meg, de ez magát a terméket nem érinti. Természetesen ebben az esetben panaszát nem áll módunkban orvosolni, mert ez nem számít hibás teljesítésnek.

A gyógyszeripari termékeket forgalmazó intézmények felett a hatósági felügyeletet az ÁNTSZ gyakorol. Az illetékes kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szerveinek elérhetőségét az alábbi linken találja:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szakigazgatasi-szervek/nepegeszsegugyi-szakigazgatasi-szerv

13.3.    Tevékenységünkkel kapcsolatos panaszát megteheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi felügyelőségein is, amelynek elérhetőségét itt találja:

 

http://www.nfh.hu/teruleti

Kielégítetlen fogyasztói igényével kapcsolatosan az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Békéltető Testületéhez is fordulhat, amelyek elérhetőségeit az alábbi linken találja:

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes

14.       Alkalmazott jog, joghatóság

14.1.    Az Izinta Kft. és a Vásárlók között létrejövő valamennyi jogvita megoldására a Felek elsődlegesen békés úton kötelesek, amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a Felek a jogvita eldöntésére kikötik az Izinta Kft. mindenkori székhelye szerint illetékes magyar bíróságok kizárólagos illetékességét. Amennyiben az adott bíróság illetékességének kikötése kizárt, úgy a Felek a hozzá helyileg legközelebb eső magyar rendes bíróság illetékességét kötik ki.

14.2.    A jelen szerződésben foglaltakra és az Izinta Kft. illetve a Vásárlók között létrejövő jogviszonyokra a magyar jog az irányadó.


1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.

(+361) 392 2654

info@izinta.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-261813

Adószám: 10814505-2-43


Lépjen velünk kapcsolatba!

Lorem ipsum dolor sit amet