Jul-03

MN RNS izoláló kit

Macherey-Nagel RNS izoláló kit szerepe a kromoszómális aberrációk meghatározásában.

A Nature Communications ( IF 2016/2017: 12.124) 2016-ban közölte a Weissbein és mtsai tanulmányát, melynek központi témája a kromoszómális aberrációk meghatározása.

A genomikus instabilitás mélyreható hatással van a sejtfenotípusokra. Tanulmányok kimutatták, hogy az abnormális kariotípusú pluripotens sejtek gyorsabban fejlődhetnek, kevésbé differenciálhatók és nagyobb ellenállást mutatnak az apoptózis ellen. Weissbein és mtsai korábbi munkáikban a kromoszóma rendellenességek analíziséhez mikroarray gén expressziós profilokat alkalmaztak, a génexpressziós szinteket a normál és aneuploid minták közötti összehasonlítására. 

Ezen közleményben a kromoszóma-rendellenességek kimutatására RNA-Seq adatokat és eSNP-Karyotyping analízisat alkalmaztak, két allél közötti expresszió arányának mérésére alapozva. 

A vizsgálatok alapját szolgáló totál RNS kinyerésére Macherey-Nagel NucleoSpin RNA Plus kitet alkalmazták, s az így kinyert totál RNS-t további vizsgálatokhoz használhatták fel, mint az újgenerációs szekvenálás (NGS).

Kimutatták a használt metodikákkal a pluripotens sejtekben és származékaikban lévő kromoszómális nyereségeket és veszteségeket, valamint a meiotikus rekombinációs mintákat. Ez a módszer előnyös, mivel nem igényel párhuzamos diploid mintákat az összehasonlításhoz, kevésbé érzékeny az aberráció okozta globális expressziós változásokra, és a már rendelkezésre álló génexpressziós profilokat használja fel a kromoszóma-rendellenességek meghatározására.

Az MN RNA izoláló kiteket nálunk most 20% kedvezménnyel vásárolhatja meg szeptember 30-ig: AKCIÓ RÉSZLETEI!!!


1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.

(+361) 392 2654

info@izinta.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-261813

Adószám: 10814505-2-43


Lépjen velünk kapcsolatba!

Lorem ipsum dolor sit amet